Picture

1.Aşama – Online Başvuru

Online başvuru formunu doldurarak programa başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. İlk elemeler başvuru formunda vereceğiniz bilgilerle yapılır. Bu nedenle formu tam ve eksiksiz doldurmanızı öneririz.

Movie

2.Aşama – Video Mülakatı

İlk elemeyi geçen adayların 2 sorudan oluşacak ve istedikleri zaman kayda alabilecekleri bir video mülakatına katılmasını bekliyoruz. İlk aşamayı geçen ve video mülakatlarına katılmaya hak kazananlara email yoluyla davetiye gönderilir.

Picture

3.Aşama – Son Eleme Görüşmesi

Video mülakatı başarılı bulunan adaylarla telefon yoluyla son eleme görüşmesi yapılır. Bu eleme görüşmesine girmeye hak kazanan adaylara doğrudan telefonla ulaşılarak CaseCampus hakkındaki beklentileri ve programa uygunluğu karşılıklı teyid edilir.